Bão về 

by Hương Xu
86 views

Bão về – một bài thơ ngẫu hứng giữa đêm mưa cuối tháng 10….

 

———————————————————————————

 

Mưa cứ rơi từng giọt

Đêm cứ dài lê thê 

Trong cơn gió trở về

Tiếng lá rơi bên lề 

Mẹ ướt mưa dầm dề

Bên con đê ngập lũ

Mẹ phải ngăn bão về

Thâu đêm mẹ chẳng ngủ 

Sợ nước tràn bờ đê 

Mẹ kê tay làm gối 

Cho con ngủ giấc lành 

Đêm nay bão đổ về 

Đã có mẹ bảo kê 

Tác giả: Hương Xu

Bài viết nên đọc

Leave a Comment